Uit de praktijk: mishandeling in pleeggezin

Bijna 30 jaar later alsnog op zoek naar onderbouwing van het misbruik in haar jeugd. Met hulp van Slachtofferhulp Nederland en meedenken en coulance van het Schadefonds Geweldsmisdrijven ontvangt Marieke alsnog een tegemoetkoming voor het leed dat haar in haar jeugd is aangedaan.

Direct na haar geboorte werd Marieke uit huis geplaatst. In totaal heeft ze bijna 25 instellingen van binnen gezien. In de eerste vijf jaren en vanaf haar twaalfde waren de instellingen en de gezinnen waarin ze terecht kwam ‘gezond’. Maar in de tussenliggende jaren was dat niet het geval. In die jaren verbleef ze bij een echtpaar waar zij geestelijk en lichamelijk werd mishandeld. Marieke was doodsbang, met name voor haar pleegmoeder die haar wekelijks mishandelde. Ze werd gestraft met ijskoude baden en douchestralen in haar gezicht, ze werd in de brandnetels gegooid, opgesloten en geslagen met een broodplank. Marieke liep hierdoor ernstig psychisch letsel op, waaronder PTSS. Tot op de dag van vandaag – bijna 30 jaar later – heeft ze last van de gevolgen en krijgt ze hulp.

Commissie de Winter
Onder andere van Slachtofferhulp Nederland. Vera is medeweker Algemene Dienstverlening bij Slachtofferhulp Nederland en bespreekt met Marieke de mogelijkheden van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Vera bekijkt de verschillende opties en concludeert dat Marieke binnen de doelgroep van Commissie de Winter valt, die onderzoek doet naar geweld binnen jeugdzorginstellingen waar ook de pleeggezinnen onder vallen. Helaas is voor deze groep slachtoffers nog geen financiële regeling beschikbaar. Ook de tijdelijke regeling voor slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen, die het Schadefonds uitvoerde, is niet van toepassing.

Onderbouwen: een uitdaging
In overleg met Marieke besluit Vera een reguliere aanvraag in te dienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Om de aanvraag te onderbouwen vraagt Vera bij verschillende instanties informatie op; met wisselend succes. Dat de periode van mishandelingen inmiddels zo lang geleden is helpt niet mee. Uiteindelijk lukt het om het psychisch letsel van Marieke te onderbouwen met een verklaring van een psycholoog, waar Marieke destijds onder behandeling was. Ook de huisarts zorgt voor een verklaring over de psychische situatie van Marieke. De brief van Marieke aan Commissie de Winter en haar eigen verhaal dienen als steunbewijs bij de aanvraag. Het lichamelijke letsel van Marieke kan helaas niet meer worden onderbouwd.

Aanknopingspunten voor huiselijk geweld
Het Schadefonds Geweldsmisdrijven neemt de aanvraag in behadeling, al keert zij voor geestelijke mishandeling geen financiële tegemoetkoming uit. In deze zaak vond zij echter voldoende aanknopingspunten voor huiselijk geweld. Op basis van het beleid over huiselijk geweld besloot het Schadefonds Geweldsmisdrijven een tegemoetkoming van 5.000,- euro uit te keren. Daarbij ging het Schadefonds coulant om met het overschrijden van de indieningstermijn, omdat Marieke niet eerder van het bestaan van het Schadefonds op de hoogte was.

Vera informeert nog bij de gemeente of de financiële tegemoetkoming in mindering wordt gebracht op de bijstandsuitkering van Marieke. Gemeenten hebben daar namelijk verschillende regelingen voor. In de gemeente waarin Marieke woont, blijkt het gelukkig niet te worden verrekend. De tegemoetkoming van het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft Marieke erkenning voor het leed dat haar in haar jeugd is aangedaan. Daarnaast geeft het financiële ruimte om aan de slag te gaan met vormen van alternatieve hulpverlening. Voor Vera bevestigt deze zaak met positieve uitkomst waarom zij werkzaam is bij Slachtofferhulp Nederland. Het is dankbaar werk waarin je écht iets kan betekenen.

 

image_pdfimage_print

Deel dit bericht