Nieuwe beleidsbundel, letsellijst en bijlage Dood door schuld

Per 1 november zijn de beleidsbundel en de bijbehorende bijlage Dood door schuld en de letsellijst geactualiseerd. De reden hiervoor is dat de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft geconstateerd dat er geen wettelijke grondslag is voor een uitkering voor psychisch letsel als een naaste een slachtoffer zag overlijden door een schulddelict. In de Wet schadefonds geweldsmisdrijven staat alleen dat een uitkering mogelijk is voor de nabestaanden van slachtoffers van schulddelicten. Als iemand het slachtoffer zag overlijden (hij of zij is dan ‘waarnemer’) kan hij of zij niet worden aangemerkt als slachtoffer zoals is bedoeld in artikel 3 van de Wet. Daarom heeft de Commissie besloten om de mogelijkheid van een aparte tegemoetkoming voor ‘shockschade’ bij dood door schuld te schrappen uit het beleid. Dit aangepaste beleid staat in de bijlage ‘Dood door schuld’.

Ook zijn de passages in de beleidsbundel (paragraaf 2.5.3) en de letsellijst (onderaan pagina 1) hier op aangepast. Een nabestaande van een slachtoffer van een dood door schulddelict kan namelijk geen uitkering als slachtoffer krijgen.

Overgangsbeleid
De nieuwe versies van de bijlage, de beleidsbundel en de letsellijst zijn op 1 november 2017 gepubliceerd. Het aangepaste beleid is van toepassing op aanvragen die op of na deze datum worden ingediend. In de nog lopende aanvragen wordt, gelet op het vertrouwensbeginsel, het oude beleid toegepast.

Beleidsbundel, bijlage Dood door schuld en letsellijst, 1 november 2017

image_pdfimage_print

Deel dit bericht