Uit de praktijk: na twijfels over aanvraag toch een uitkering

Jaren later alsnog erkenning voor het seksueel misbruik in haar jeugd. Met hulp van Slachtofferhulp Nederland, na twijfels bij het indienen van een aanvraag, ontvangt mevrouw Jansen toch een tegemoetkoming.

Mevrouw Jansen belt naar 0900-0101, de hulplijn van Slachtofferhulp Nederland. Ze vertelt de medewerker dat ze in het verleden, van haar 4e tot haar 13e, seksueel is misbruikt door een familielid. Nu is ze 54 jaar. In 1985, ze is dan begin 20, doet mevrouw aangifte bij de politie. De dader wordt echter niet strafrechtelijk vervolgd.

Het seksueel misbruik heeft veel invloed op het leven van mevrouw Jansen. Een aantal jaar is ze onder behandeling bij verschillende psychologen en sinds twee jaar bezoekt ze wekelijks een psychiater. Dankzij de behandelingen ziet ze inmiddels weer wat lichtpuntjes voor de toekomst en wil ze graag verder herstellen.

Steuntje in de rug
De medewerker van Slachtofferhulp Nederland biedt mevrouw Jansen een luisterend oor en bespreekt met haar de mogelijkheid van het indienen van een aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. De medewerker hoopt dat een tegemoetkoming van het Schadefonds mevrouw erkenning geeft voor wat er is gebeurd en dat dit een steuntje in de rug kan zijn. Ook kan de tegemoetkoming financieel behulpzaam zijn, aangezien mevrouw hoge kosten maakt voor de behandeling bij de psychiater.

Mevrouw Jansen denkt graag nog even na over de tegemoetkoming en of ze hier gebruik van wil maken. Dan moet ze namelijk haar verhaal vertellen en daarbij onderbouwing aanleveren. Daar ziet ze erg tegenop.

Na twijfel toch een aanvraag
Uiteindelijk besluit mevrouw Jansen dat zij toch een aanvraag wil indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Voor de onderbouwing van de aanvraag, heeft ze zo veel mogelijk verklaringen van psychologen en van de psychiater opgevraagd. De medewerker van Slachtofferhulp Nederland geeft een uitgebreide uitleg over het invullen van het aanvraagformulier en de documenten die ze mee kan sturen. Zo kan mevrouw de aanvraag zelf indienen; dat wilde ze graag.

Een week later belt mevrouw Jansen alsnog de medewerker op voor hulp; of ze toch even mee wil kijken of het formulier juist is ingevuld. Het invullen en onderbouwen van de aanvraag had namelijk veel impact op mevrouw Jansen; alle gebeurtenissen uit haar jeugd kwamen weer boven. Op verzoek van mevrouw verstuurt de medewerker het aanvraagformulier naar het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Details gevraagd
Na enige tijd zoekt de medewerker weer contact om naar de beslissing van het Schadefonds te informeren. Een beslissing is er nog niet; wel een brief van het Schadefonds met het verzoek zo gedetailleerd mogelijk aan te geven wat er in het verleden is gebeurd. Mevrouw Jansen vindt het lastig om dit op papier te zetten; het brengt teveel nare herinneringen boven. De medewerker adviseert mevrouw het Schadefonds te bellen en uitleg te geven waarom het voor haar niet mogelijk is gedetailleerde informatie aan te leveren. Als het Schadefonds daardoor niet overgaat tot uitkering van haar aanvraag, dan is dat maar zo, geeft mevrouw zelf aan. Uiteindelijk beschrijft mevrouw Jansen toch de gevraagde informatie over de frequentie van het misbruik, de periode en de handelingen. Mevrouw Jansen zet kort op papier wat er is gebeurd en hoe vaak het voor kwam, en belt vervolgens met het Schadefonds om toe te lichten dat zij niet gedetailleerder kan beschreven wat haar is overkomen. Het Schadefonds heeft echter genoeg aan deze informatie: de frequentie van het misbruik, de periode en de handelingen zijn nu duidelijk en dat is voldoende om aannemelijk te achten dat het letsel het gevolg is van het misbruik.

Een paar weken later krijgt de medewerker van Slachtofferhulp Nederland een belletje. Het is mevrouw Jansen met het goede nieuws dat haar aanvraag is goedgekeurd. Ze ontvangt een tegemoetkoming van € 10.000,- van het Schadefonds. Voor mevrouw Jansen zorgt de tegemoetkoming voor erkenning van wat haar is aangedaan; erkenning die zij niet eerder heeft ervaren.

image_pdfimage_print

Deel dit bericht