Schadefonds Geweldsmisdrijven

Privacy & Cookies

Schadefonds Geweldsmisdrijven plaatst cookies op uw computer voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics.

Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website.
Wilt u meer informatie over hoe deze website om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan Privacy en Cookies.

Geen cookies toestaan
 

Aanvraag indienen

Wanneer u bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven een aanvraag wilt indienen, vult u daarvoor het aanvraagformulier in. Hieronder vindt u meer informatie over het indienen van een aanvraag.

 

Hoe dien ik een aanvraag in?

Voor een aanvraag vult u het aanvraagformulier in. Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier zo volledig mogelijk invult. Als bijvoorbeeld bewijsstukken of de handtekening op het aanvraagformulier ontbreken, dan kan het zijn dat het Schadefonds uw aanvraag niet inhoudelijk in behandeling neemt of geheel of gedeeltelijk afwijst.

Aanvraag binnen drie jaar indienen
Als slachtoffer kunt u een aanvraag bij het Schadefonds indienen binnen drie jaar na de dag van het geweldsmisdrijf. Als nabestaande kunt u een aanvraag indienen binnen drie jaar na het overlijden van het slachtoffer.Er kunnen redenen zijn, waardoor u niet in staat bent binnen deze termijn een aanvraag in te dienen. Laat ons dan weten waarom u de aanvraag later indient. Wij bekijken dan of wij uw aanvraag toch nog in behandeling kunnen nemen.

Voor geweldsmisdrijven die voor 1 januari 1973 zijn gepleegd kan geen aanvraag worden ingediend.

Aanvraagformulier volledig invullen
Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in. Gegevens die u altijd moet invullen zijn:

• uw persoonsgegevens,
• de gegevens over het geweldsmisdrijf,
• informatie over het letsel.

Let op! U moet het aanvraagformulier altijd ondertekenen en u moet een kopie van uw identiteitsbewijs meesturen.

Bewijsstukken
Voor het beoordelen van uw aanvraag zijn bewijsstukken nodig. Die moet u met het aanvraagformulier meesturen. Welke stukken het Schadefonds nodig heeft, staat bij de vragen in het aanvraagformulier.

Voorbeelden zijn:
• uw identiteitsbewijs,
• een proces-verbaal van aangifte,
• medische informatie van uw behandelaar.

Heeft u geen aangifte van het geweldsmisdrijf gedaan? Stuur dan een beschrijving van de gebeurtenissen mee.

Hulp bij invullen
Voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u terecht bij Slachtofferhulp Nederland. Kijk op www.slachtofferhulp.nl  of bel het landelijk telefoonnummer van Slachtofferhulp Nederland: 0900 - 0101 (lokaal tarief).

Aanvullende aanvraag
Een slachtoffer kan een aanvullende aanvraag indienen als het letsel na ontvangst van een (gedeeltelijk) toewijzende beslissing veel ernstiger blijkt te zijn dan waarmee rekening is gehouden in de beslissing op de primaire aanvraag.
Heeft u als slachtoffer voor 15 oktober 2014 een aanvraag ingediend? Dan kunt u tot en met 14 oktober 2016 in principe ook nog een aanvullende aanvraag indienen voor financiële schade, zoals kosten voor medische hulp, reiskosten en vermindering van inkomsten.

Een nabestaande kan alleen een aanvullende aanvraag indienen voor uitvaartkosten en voor derving van levensonderhoud.
Heeft u als nabestaande voor 15 oktober 2014 een aanvraag ingediend? Dan kunt u tot en met 14 oktober 2016 in principe ook een aanvullende aanvraag indienen voor andere financiële schade, zoals kosten voor medicatie, reiskosten en vermindering van inkomsten.

Een aanvullende aanvraag dient u schriftelijk in. Een aanvraagformulier is hiervoor niet nodig. Beschrijf uw schade en onderbouw deze met bewijsstukken. Een aanvullende aanvraag moet binnen drie jaar na het ontstaan van de schade worden ingediend. 

 

 

 

Hoe behandelt het Schadefonds mijn aanvraag?

Na ontvangst van uw aanvraag
Als het Schadefonds uw aanvraag heeft ontvangen, wordt gecontroleerd of u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld en of er voldoende bewijsstukken zijn. Daarna ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Na ontvangst van uw aanvraagformulier nemen wij doorgaans telefonisch contact met u op om de aanvraag door te nemen. U kunt dan uw aanvraag toelichten en vertellen wat voor u belangrijk is. Wij vertellen wat u in het vervolgtraject van ons kunt verwachten. Ook bespreken we of we nog aanvullende informatie bij bijvoorbeeld de politie, een arts of therapeut gaan opvragen. Het telefoongesprek geeft ons ook de kans om meer informatie te krijgen, waardoor wij de aanvraag misschien sneller kunnen behandelen.

De behandeling
Als u alle stukken heeft opgestuurd, neemt een jurist van het Schadefonds uw aanvraag in behandeling. Als het nodig is, vragen wij nog aanvullend informatie op bij politie of een behandelend arts of therapeut. Soms is het nodig advies te vragen aan onze medisch adviseur.

Zodra het dossier compleet is, beoordelen wij of u voldoet aan de voorwaarden voor een uitkering. In het geval van een toewijzing op uw aanvraag  stellen wij vervolgens de hoogte van de uitkering vast. Op onze website kunt u de voortgang van uw aanvraag volgen.

De beslissing
Wij proberen zo snel mogelijk een beslissing te nemen. Onze schriftelijke beslissing ontvangt u uiterlijk binnen 26 weken per post, meestal ontvangt u de beslissing eerder. Als u dat prettig vindt, bellen wij u ook op om de beslissing mee te delen en toe te lichten.

De uitbetaling
Heeft het Schadefonds u een uitkering toegekend? Dan stort het Schadefonds binnen 30 dagen na verzending van een toekennende beslissing het bedrag van de uitkering op de door u opgegeven rekening.

Het Schadefonds stort tachtig procent van de uitkering voor een kind onder de 18 jaar op een beleggingsrekening. Het geld komt vrij op de achttiende verjaardag van het kind. De overige twintig procent van de uitkering maakt het Schadefonds over op het door de wettelijk vertegenwoordiger opgegeven IBAN.

Let op! Als u na uw uitkering van het Schadefonds nog geld ontvangt van bijvoorbeeld een verzekering of van de dader, dan moet u dit aan het Schadefonds melden.

Is uw aanvraag afgewezen? Dan ontvangt u niets van het Schadefonds.

 

 

 

Hoe maak ik bezwaar?

Termijn van bezwaar
U bent het niet eens met de beslissing van het Schadefonds. Dan kunt u binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken bij de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Wat moet in uw bezwaar?
In uw bezwaarschrift moet u schrijven op welke punten u het niet eens bent met de beslissing en waarom niet. Als u dit niet doet, kan de Commissie uw bezwaar niet in behandeling nemen.

Waar bezwaar indienen?
U kunt uw bezwaarschrift sturen aan:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
t.a.v. de afdeling Bezwaar
Postbus 1947
2280 DX Rijswijk

Beoordeling van uw bezwaar
De Commissie beoordeelt uw bezwaarschrift. Vóór dit gebeurt neemt de bezwaarjurist meestal telefonisch contact met u op over uw bezwaar en de bezwaarprocedure. Ook kan het zijn dat u uitgenodigd wordt voor een hoorzitting. U kunt uw bezwaarschrift dan mondeling toelichten en eventuele vragen van de Commissie beantwoorden. Tijdens de hoorzitting spreekt u met een commissielid. Een jurist van het Schadefonds maakt aantekeningen tijdens de hoorzitting. U bent niet verplicht om naar de hoorzitting te komen.

Beslissingstermijn
De Commissie neemt niet direct na de hoorzitting een beslissing. Dit gebeurt meestal tijdens de maandelijkse Commissievergadering. Tijdens het telefonisch contact of de hoorzitting geven wij aan wanneer u de beslissing op uw bezwaar ongeveer kan verwachten.

In beroep
Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

U kunt uw beroepschrift sturen naar:
De rechtbank in de buurt van uw woonplaats.

De rechtbank beoordeelt uw beroepschrift en nodigt u mogelijk uit voor een zitting. Stelt de rechtbank u in het gelijk, dan neemt de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven opnieuw een beslissing. Zij houdt hierbij rekening met de uitspraak van de rechtbank.

 

 

 

Hoe gaat het Schadefonds met mijn gegevens om?

Privacy
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw aanvraag te beoordelen. Wij verstrekken ze niet aan derden, tenzij u daar zelf toestemming voor geeft.

Het Schadefonds neemt over uw zaak in ieder geval nooit contact op met de dader. U hoeft dan ook niet bang te zijn dat de dader uw gegevens krijgt te zien.

Het Schadefonds is verder gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de medewerkers van het Schadefonds hebben een geheimhoudingsplicht.

Medische volmacht
Bij de behandeling van uw aanvraag is het soms nodig dat het Schadefonds informatie opvraagt bij (een van) uw zorgverleners. Dit doet het Schadefonds alleen met uw toestemming. In dat geval wordt u gevraagd een medische volmacht te ondertekenen.

Inzagerecht
U kunt schriftelijk vragen om een kopie van uw dossier. Het Schadefonds stuurt u dat kosteloos toe. U kunt het dossier ook op het kantoor van het Schadefonds in Rijswijk inzien. Dit vraagt u ook schriftelijk aan. Ziet u bij het bekijken van uw dossier, dat bepaalde gegevens niet kloppen, dan kunnen deze op uw verzoek gewijzigd of verwijderd worden.

 

 

Schadefonds in het kort