Digitaal aanvragen indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Sinds 26 september kunnen aanvragen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven ook digitaal worden ingediend. In samenwerking met Slachtofferhulp Nederland wordt momenteel uitvoering gegeven aan deze verruiming van de dienstverlening voor slachtoffers.

Medewerkers van Slachtofferhulp kunnen, via een speciaal voor hen ontwikkeld portaal, slachtoffers begeleiden bij het indienen van een digitale aanvraag bij het Schadefonds. Het slachtoffer logt zelf vervolgens via DigiD met sms-code in op het aanvraagformulier en kan dan met hulp van de medewerker van Slachtofferhulp Nederland de digitale aanvraag indienen.
Bij het Schadefonds staat een helpdesk klaar als er vragen zijn over het digitaal indienen van een aanvraag.

Vooralsnog verloopt het indienen van het digitale formulier via medewerkers van Slachtofferhulp, omdat het Schadefonds op deze manier de ervaringen goed kan monitoren en zo nodig het product kan optimaliseren.

Het aanvraagformulier voor slachtoffers is op dit moment gedigitaliseerd. In de zomer van 2018 staat het digitaal aanvragen open voor de gehele doelgroep van aanvragers van het Schadefonds, dus ook voor nabestaanden en aanvragen voor de subsidieregeling overvallen. Slachtoffers kunnen dan ook zelfstandig via de website van het Schadefonds een aanvraag indienen.

Voordelen van digitaal een aanvraag indienen
Het digitaal aanvragen biedt het slachtoffer voordelen. Het Schadefonds kan een digitale aanvraag direct in het zaaksysteem opnemen en daardoor sneller aan de inhoudelijke behandeling beginnen. Verder kunnen mee te zenden bijlagen makkelijk en onbeperkt bijgevoegd worden en sluit het aan op de behoeften van slachtoffers die graag digitaal hun zaken regelen.

 

image_pdfimage_print

Deel dit bericht