Nieuwe beleidsbundel en letsellijst

Per 1 mei 2018 zijn de beleidsbundel en de letsellijst geactualiseerd. In de beleidsbundel zijn verschillende tekstuele wijzigingen doorgevoerd. In de letsellijst is de breuk van de kaakholte zonder operatieve behandeling toegevoegd en is de omschrijving van letsel aan de neus aangepast. Ook is de letselcategorie voor waarneming van een dood door schulddelict verwijderd. Dit stond per abuis nog in de letsellijst.

De nieuwe beleidsbundel en letsellijst zijn van toepassing op aanvragen die op of na 1 mei 2018 zijn ingediend, ongeacht de misdrijfdatum. De indieningsdatum van de aanvraag is dus leidend voor welke beleidsbundel en letsellijst van toepassing is bij de beoordeling van die aanvraag.

Bekijk de nieuwe beleidsbundel en letsellijst

Deel dit bericht