Uit de praktijk: seksueel misbruik

Twee keer slachtoffer van seksueel misbruik. Ondanks dat er geen aangifte is gedaan, het verstrijken van de termijn en het oordeel van de rechter volgt toch een uitkering en erkenning.

In een moeilijke periode van haar leven, bezoekt Nicole[1] een therapeut. Met hulp van de therapeut hoopt zij een aantal heftige gebeurtenissen uit haar leven te kunnen verwerken. En weer meer grip te krijgen op haar leven. Echter, het zorgt voor het tegendeel. Nicole wordt slachtoffer van seksueel misbruik door haar therapeut.

Ontdaan door de uitspraak
Nicole is behoorlijk ontdaan door de uitspraak van de rechter. Volgens de rechter was er sprake van eigen schuld. Dat is voor Nicole moeilijk om te horen. Slachtofferhulp Nederland informeert Nicole over de financiële tegemoetkoming die je kan aanvragen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. En dat ze bij het indienen van de aanvraag hulp kan krijgen van Slachtofferhulp Nederland. Nicole maakt graag gebruik van dit aanbod.

Geen aangifte van misbruik in verleden
Aan een schadefondsspecialist van Slachtofferhulp Nederland vertelt Nicole wat haar is overkomen; over het misbruik door de therapeut, over de uitspraak van de rechter en over haar incestverleden. Ze vertelt ook dat ze naar aanleiding van het eerder seksueel misbruik al aangifte wilde doen; ze was toen 17 jaar. Haar moeder heeft haar er destijds van weten te weerhouden daadwerkelijk aangifte te doen. Nicole volgde haar advies op en cancelde de aangifte.

Met de medewerker van Slachtofferhulp Nederland bespreekt Nicole of ze nog iets kan doen met de gebeurtenissen uit haar jeugd, waar ze destijds geen aangifte van heeft gedaan. Het niet kunnen verwerken van deze gebeurtenissen zorgde ervoor dat ze contact zocht met de therapeut. Als het mogelijk is, wil ze graag alsnog erkenning krijgen voor wat haar in haar verleden is aangedaan.

Twee aanvragen tegelijk
De schadefondsspecialist laat weten dat het zeker de moeite waard is te proberen een tegemoetkoming voor het misbruik uit het verleden aan te vragen. Ze dient de twee aanvragen tegelijk in bij het Schadefonds. De dagboeken van Nicole, waarin zij al sinds haar jeugd opschrijft wat ze meemaakt, helpen bij het indienen van de twee aanvragen, samen met verschillende documenten van haar huisarts, psychologen en arbeidsdeskundige rapporten.

De twee aanvragen voor een tegemoetkoming, resulteren in twee uitkeringen van 10.000 euro. Van de tweede uitkering wordt 1.000 euro afgehaald, omdat de rechter dit bedrag al toekende in het strafproces. Nicole ontvangt dus 19.000 euro via het Schadefonds. Een tegemoetkoming voor het misbruik uit haar jeugd, ondanks dat er geen aangifte is gedaan en de termijn voor het indienen van een aanvraag is verstreken. En een tegemoetkoming voor het recente misbruik. In het oordeel van het Schadefonds is geen eigen schuld meegenomen. Twee succesvolle aanvragen, die alsnog zorgen voor erkenning bij het slachtoffer.

[1] Nicole is een fictieve naam

[2] De eigen schuld heeft ermee te maken dat het slachtoffer verliefd is geworden op de therapeut. De rechter heeft de zorgplicht van de therapeut niet meegenomen en oordeelt daarom dat het slachtoffer ook een aandeel in het geheel heeft gehad.

 

 

image_pdfimage_print

Deel dit bericht